ASMUO, KURIAM REIKALINGA NOTARO PASLAUGA, YRA AKLAS. AR TAI NEBUS KLIŪTIS NOTARINIAM VEIKSMUI?

Jei nėra kitų kliūčių notariniam veiksmui atlikti, aklumas neužkerta kelio notarinio veiksmo atlikimui. Be to, aklas asmuo, kuris geba parašyti savo vardą, pavardę, parašą, notarinį veiksmą įtvirtinantį dokumentą pasirašo savarankiškai ir rūpintis pasirašančiojo už jį trečiojo asmens dalyvavimu nereikia.