REGLAMENTAVIMAS

Notariato įstatymo 28 str. 2 d. redakcija, galiojanti 2024-01-01, reglamentuoja, kad notariniai veiksmai atliekami notaro biure. Atlikti notarinius veiksmus ne notaro biuro patalpose galima tik tada, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas ar kiti atvejai) negali atvykti į notaro biurą ir iškviečia notarą į namus, medicinos pagalbos ar kitą įstaigą, kai atliekant notarinį veiksmą dalyvauja daugiau nei dešimt asmenų arba kai notarinis veiksmas atliekamas iškilmingoje aplinkoje.

KUR VYKSTAME?

Dažniausiai esame kviečiami atlikti notarinius veiksmus į UAB „Gemma sveikatos centras“ - slaugos centrą, kurio adresas Vilnius, Bistryčios g. 13, VšĮ Vilkpėdės ligoninę, kurios adresas Vilnius, Vilkpėdės g. 3, asmens, kuriam reikalinga notarės paslauga, gyvenamąsias patalpas tose gatvėse, kurios priskirtos mums aptarnauti pagal adresą (Antakalnio g. poriniai namai, Bistryčios g., Žolyno g. ir kt.; konkreti teritorija yra kintanti, aktualiausią, patikimiausią informaciją apie šiai dienai mūsų aptarnaujamas gatves rasite čia: https://www.notarurumai.lt/notarai/4/office27.

KAS MINĖTINA PIRMIAUSIAI?

Dažniausia priežastis dėl kurios esame kviečiami atvykti atlikti notarinius veiksmus ne biure – asmens negebėjimas judėti ir apsilankyti pas mus.

Notarinius veiksmus atliekant ne notaro biure, galioja tos pačios notarinių veiksmų atlikimo taisyklės, kaip atliekant juos notaro biure. Tai visų pirma reiškia, kad notariniai veiksmai atliekami tik asmens, visiškai suvokiančio savo veiksmų reikšmę, prasmę ir pasekmes, gebančio paaiškinti, kokiu tikslu pakvietė notarą, suprantamai, logiškai atsakyti į notarės pateikiamus klausimus, išreikšti savo valią dėl ketinamo sudaryti dokumento turinio ir jame įtvirtintų sąlygų. Teisės žinios, kalbėjimas teisine kalba nėra būtini, tačiau būtinas atitinkamas sąmoningumo, mąstymo nuoseklumo, dėstomų minčių logiškumo, adekvatumo lygis, kad notarei nekiltų pagrįstų abejonių, jog asmuo suvokia save, aplinką, laiką, erdvę ir tai, kas vyksta, o taip pat – reikalo, dėl kurio kreipėsi į notarę, esmę.

Tuo atveju, jeigu atvykusi notarė nuspręs, kad, jos vertinimu, asmuo vizito metu negeba suvokti savo veiksmų reikšmės, prasmės, pasekmių, atliekamo notarinio veiksmo turinio ar teisinių pasekmių, taip pat tuo atveju, jei notarės apsilankymo metu asmuo negebės pasakyti, kokiu tikslu pakvietė notarą, atsisakys bendrauti, bus nekontaktiškas ar bus kitų pagrindų abejoti jo veiksnumu, notarinis veiksmas nebus atliktas.

Minėtina, kad notarinis veiksmas suplanuotu metu atliktas nebus ir tuo atveju, jei nuvykusi pas ją kviečiantįjį, notarė nustatys, kad, nors dėl asmens veiksnumo jai dvejonių nekyla, parengtas dokumento projektas neatitinka to, ką susitikimo metu teigia siekiantis dokumente įtvirtinti notarę kvietęs asmuo (tarkime, pokalbio su notare metu asmuo, kvietęs notarę, pageidauja, kad dokumentas būtų papildytas ar pakoreguotas). Praktikoje taip nutinka retai ir paprastai dėl į mus besikreipiančiojo (asmens, kuris tarpininkauja tarp notarą kviečiančiojo ir mūsų) žmogiškosios klaidos ir / ar „nesusikalbėjimo“ tarp tarpininko ir notarinės paslaugos gavėjo mums pateikiama nepilna, neteisinga, netiksli informacija. Tokias situacijas siekiame spręsti ir stengiamės su pakoreguotu dokumentu atvykti pakartotinai kaip įmanoma skubiau. Realus terminas, tiesa, priklauso nuo notarės užimtumo susiklosčius tokiai situacijai.

YRA POREIKIS, KAD NOTARAS ATVYKTŲ. KĄ TURIME PADARYTI PIRMIAUSIAI?

Atliktini veiksmai ir pateiktini dokumentai:

1. Parsisiųsti, užpildyti ir mums atsiųsti anketą, kurią rasite čia: 

2. Pasirūpinti, kad notarą kviečiantis asmuo parašytų laisvos formos prašymą notarui atvykti. Jei šis asmuo dėl fizinės būklės nepajėgus to padaryti savo ranka, prašymas gali būti surašytas kito asmens, tačiau pasirašytas kviečiančiojo vardu, pavarde ir parašu ar bent jau jo parašu. Prašymas gal būti neteikiamas, jei kviečiantysis notarą negeba ne tik parašyti savo vardo ir pavardės, bet ir parašo.

3. Psichiatro pažyma. Dėl pažymos išdavimo „Gemmoje“ ir „Vilkpėdės ligoninėje“ esantiems asmenims rekomenduojame kreiptis į šių įstaigų personalą. Kviečiantieji notarą į gyvenamąją vietą dėl pažymos išdavimo turėtų teirautis poliklinikoje, kurioje nuolat gydosi. Šios pažymos gavimas užtrunka, todėl tam tikrais atvejais, kuomet notarinio veiksmo neatlikimas itin skubiai gali sukelti nepageidaujamas neigiamas teisines pasekmes, nereikalaujame, kad ji būtų pateikta. Esant itin skubios notaro paslaugos poreikiui, maloniai prašome susisiekti su mumis aptarti jūsų konkrečią situaciją.

4. Dokumentai, teiktini priklausomai nuo ketinamo atlikti veiksmo rūšies.

5. Informacija, būtina konkretaus notarinio veiksmo atlikimui.

Naudokite žemiau esančius mygtukus, kad sužinotumėte, kokius dokumentus ir informaciją reikia pateikti įgaliojimo ir testamento sudarymui:

KAIP PATEIKTI DOKUMENTUS IR INFORMACIJĄ NOTARUI?

Galite rinktis vieną iš žemiau nurodytų būdų:

1. Atvykti pas mus į Mindaugo g. 6 su pateiktinais dokumentas ir informacija. Jūsų ir mūsų patogumui, pasirinkus šį būdą patariame rezervuoti vizito laiką susisiekiant su mumis telefonu (kontaktai)

2. Atsiųsti mums reikalingų dokumentų kokybiškas skenuotas ar fotografuotas kopijas bei reikiamą informaciją elektroniniu paštu (kontaktai). Būsime dėkingi, jei pasistengsite viską sudėti į vieną laišką – taip sutaupysite mūsų laiko ir greičiau gausite mūsų paslaugą. Šiuo būdu pateikus dokumentus, notaro vizito metu jam pateikiami dokumentų originalai.

PATEIKIAU DOKUMENTUS IR INFORMACIJĄ. KAS TOLIAU?

Toliau dirbsime tokia tvarka:

1. Mūsų teisininkai išanalizuos informaciją ir dokumentus, jei bus reikalinga, susieks su jumis prašydami papildomų dokumentų / informacijos;

2. Kai bus pateikta visa reikalinga informacija ir dokumentai, parengsime notariškai tvirtinamo dokumento projektą, jį peržiūrės notarė, atsiųsime jį suderinimui;

3. Suderinsime notarės vizito laiką;

4. Notarė nuvyks į reikiamą vietą sutartu metu;

5. Išrašysime ir atsiųsime jums elektroniniu paštu sąskaitą už paslaugas, kurią prašysime apmokėti pavedimu arba lauksime jūsų mūsų biure, kad atsiskaitytumėt banko kortele.

KAS DAR SVARBU?

Pasirūpinkite, kad notarą kviečiantysis notarės vizito metu turėtų ne tik reikiamus dokumentus, bet ir akinius, jei juos naudoja, kad jo klausos aparatas, jei tokį asmuo naudoja, veiktų tinkamai, ir kad jis būtų informuotas apie tai, kad konkrečią dieną ir valandą pas jį lankysis notarė.