Žemiau rasite bendras gaires dėl nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, kitokio perleidimo sutartims parengti reikiamos informacijos.

Informacija apie nekilnojamojo turto sandoriams pateiktinus dokumentus yra ruošiama, ir ši mūsų e.puslapio skiltis yra nuolat pildoma. 

Maloniai prašome Jus kreiptis į mus skiltyje "APIE MUS" nurodytais būdais tuo atveju, jei jums reikalingas nekilnojamojo turto sandorio patvirtinimas: informuosime ir apie pateiktiną informaciją, ir apie pateiktinus dokumentus.

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS APIE NEKILNOJAMOJO TURTO SANDORIUS

NEKILNOJAMOJO TURTO SANDORIUI PATEIKTINA INFORMACIJA

NEKILNOJAMOJO TURTO SANDORIO PATVIRTINIMO KAINA

NEKILNOJAMOJO TURTO (NEPRIKLAUSOMAI NUO JO RŪŠIES) PERLEIDIMO ATVEJU MUMS PATEIKTINA ŠI INFORMACIJA:
 • TURTO DUOMENYS (unikalus Nr. ar registro įrašo Nr., jei perleidžiamas butas - užtenka adreso). Jei dėl ketinamos sudaryti sutarties sudarymo yra sudaryta preliminari sutartis, mums pateiktinas ją įtvirtinantis elektroninis dokumentas ar kokybiška skenuota / fotografuota jo kopija.

 • INFORMACIJA APIE PERLEIDĖJĄ:. jei tai fizinis asmuo, mums aktualu, ar jis yra santuokoje, ar sudaryta vedybų sutartis, ir ar perleidėjas buvo santuokoje perleidžiamo turto įsigijimo metu; jei perleidžiamas turtas, kuriame teoriškai galima gyventi, mums aktualu, ar perleidėjas turi nepilnamečių vaikų ir kur jie gyvena bei kur yra jų deklaruota gyvenamoji vieta; jei tai juridinis asmuo, mums reikalingi jo įstatai, nuostatai ar kitas esminis veiklos dokumentas ar bent jau jo kodas.

 • INFORMACIJA APIE ĮGIJĖJĄ:  jei tai fizinis asmuo, mums aktualu, ar jis yra santuokoje, ar sudaryta vedybų sutartis, ar į turto įsigijimą investuojamos bendros sutuoktinių lėšos, ar asmeniniai vieno iš jų pinigai; jei tai juridinis asmuo, mums reikalingi jo įstatai, nuostatai ar kitas esminis veiklos dokumentas

 • INFORMACIJA APIE DABARTINĮ TURTO NAUDOTOJĄ, tai yra apie tai, kas ir kokiu pagrindu naudojasi turtu šiuo metu; taip pat - informacja apie dėl turto sudarytas sutartis, jo atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus

 • SANDORIO SĄLYGOS:

 1. KAINA. Pirkimo-pardavimo sutarties projektui parengti, būtina informacija apie bendrą pardavimo kainą ir, jei sutartimi perleidžiami keli daiktai, atskirų turtinių vienetų kaina (nebent šalys nuspręstų, kad atskirų turtinių vienetų kaina neišskiriama; tokiu atveju pateikiama tik bendra turto kaina);

 2. ATSISKAITYMO TVARKA. Mums taip pat reikia žinoti, ar buvo sudaryta preliminari sutartis, ar buvo mokamas avansas, koks jo dydis, kaip jis sumokėtas, o taip pat - kada bus atliekamas banko pavedimas likusiai kainos daliai (iki sutarties pasirašymo, jos sudarymo metu ar per tam tikrą terminą nuo sutarties pasirašymo; jei kaina ar jos dalis bus mokama po sutarties pasirašymo, mums reikalingi banko sąskaitos, į kurią pardavėjas pageidauja ją gauti, numeris ir kita informacija (kino vardu ji atidaryta, kokiame banke ji yra, jei tai užsienio bankas - banko pavadinimas ir SWIFT kodas.

 3. TURTO PERDAVIMO PIRKĖJUI NAUDOTIS MOMENTAS. Mums aktualu žinoti, kada pardavėjas perduos pirkėjui raktus ir priemones, užtikrinančias patekimą į daiktą (raktus, pultelius).

 4. KAS MOKA NOTARO ATLYGINIMĄ už sutarties patvirtinimą, kompensuoja išlaidas, susijusias su veiksmo atlikimu.

 5. KOKIE DAIKTAI TURI LIKTI DAIKTE jo perdavimo pirkėjui naudotis momentu.

 6. KITOS SĄLYGOS, kurias sutartyje pageidauja matyti šalys.

Kviečiame užpildyti ir pateikti mums Nekilnojamojo turto sandorio informacijos anketą, kurią rasite čia ------> 

Minėtina, kad anketos pildymas - nebūtinas veiksmas. Informaciją galite pateikti elektroniniame laiške ar telefonu susisiekę su mumis. Rinkitės Jums patogų būdą.

Čia gali pridėti savo tekstą...

Kokius dokumentus reikia pateikti norint parduoti / dovanoti butą / patalpą / žemę / žemę su pastatais?

Kada galite skirti laiką sandorio patvirtinimui?

Kiek iš viso turėsime mokėti notarui pardavę butą / patalpą / žemę / žemę su pastatais?

NEKILNOJAMOJO TURTO SANDORIUI PATEIKTINI DOKUMENTAI