AR NOTARĖ GALI PARENGTI GENERALINĮ ĮGALIOJIMĄ, TOKĮ, KURIS TIKTŲ VISIEMS GYVENIMO ATVEJAMS? KODĖL NE? KĄ MUMS DARYTI, JEI ARTIMAS ŽMOGUS TURI JUDĖJIMO PROBLEMŲ IR JO GALIMYBĖ LANKYTIS INSTITUCIJOSE YRA RIBOTA?

2024-01-01 galiojanti Civilinio kodekso redakcija (2.137 str. 2 d.) reglamentuoja, kad atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. Iš šios normos išplaukia, kad, siekiant išduoti įgaliojimą, kuris, kaip klientai dažnai pageidauja, tiktų visiems gyvenimo atvejams (dar Jūsų vadinamą „generaliniu“), įgaliojime baigtiniu ir išsamiu sąrašu nurodytini visi teisiniai santykiai, kuriuose įgaliotinis turi teisę atstovauti įgaliotoją, ir visos įgaliotojo teisės bei pareigos, kurias jis paveda įgyvendinti ar vykdyti įgaliotiniui. Tai padaryti sunku, nes nei įgaliojimą išduodantysis, nei mes nežinome, kokie bus asmens poreikiai ateityje.

Praktikoje tokio tipo įgaliojimų, kuriuos mes vadiname „plačiais“, turinį lemia kviečiančiojo atvykti turimi interesai, turtas, teisiniai santykiai, kuriuose jis dalyvauja, sutartys, kurias jis yra sudaręs, kitos individualios aplinkybės. Siekdami suteikti kokybišką paslaugą esant plataus įgaliojimo poreikiui, turime gauti kuo išsamesnę informaciją apie įgaliojimą išduoti ketinantįjį. Pavyzdžiui, mums aktualu, ar jis turi nekilnojamojo turto, automobilį, kito turto, kuriuo reikia rūpintis, ar jis gauna pensiją pašte, ar į banko sąskaitą, ar jo vardu yra sudarytų sutarčių ar kitų sandorių, iš kurių kylančias teises ir pareigas reiktų realizuoti ar vykdyti pagal įgaliojimą, ar yra sandorių, kuriuos gali reikėti keisti, pildyti, nutraukti, ir pan. Būtent tokia informacija mums ir pateiktina.

Dažniausiai kreipdamiesi dėl „generalinio įgaliojimo“ klientai nurodo, kad reikalingas įgaliojimas atstovauti medicinos įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse, kitose medikamentais ir/ar kitais medicininės paskirties produktais prekiaujančiose įstaigose, Akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte, gaunant išmokas ir siuntas, bankuose, dėl mokėjimo už komunalines, mobiliojo ryšio paslaugas, tvarkant socialinius reikalus (tokius kaip darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymas), prižiūrint nekilnojamąjį turtą.