KĄ DARYTI, JEI SKUBIAI REIKIA ĮGALIOJIMO IR NERANDAME NOTARO, KURIS GALĖTŲ MUMS PADĖTI? Žinotina, kad LR Civilinio kodekso redakcijos, galiojančios 2024-01-01, 2.138 str. 1 d. numato, kad turi būti notaro patvirtinami šie įgaliojimai: 1) įgaliojimas sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma; 2) įgaliojimas fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis; 3) įgaliojimas, kurį fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti, o jo 3 dalis reglamentuoja, kad įgaliojimo fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.