AR ĮGALIOTINIS, TESTAMENTINIS ĮPĖDINIS TURI DALYVAUTI NOTARĖS VIZITO METU? O KIENO DALYVAVIMAS BŪTINAS?

Ne. Notarės vizito metu visais atvejais privalomai dalyvauja asmuo, kuris kviečia notarą atvykti. Taip pat, jei tai būtina konkrečioje situacijoje, notarės vizito metu dalyvauja dokumentą už negalintįjį pasirašyti asmenį jo pravedimu pasirašantis asmuo, liudytojai, vertėjas.