AR TURĖSIME PASIRŪPINTI NOTARĖS ATVEŽIMU, APMOKĖTI KELIONĘ?

Notarė į įgaliotojo buvimo vietą vyksta savarankiškai. Mūsų notarė laikosi praktikos nereikalauti atlyginti kelionės išlaidas.