ASMUO, KURIAM REIKALINGA NOTARO PASLAUGA, YRA KURČIAS. AR TAI NEBUS KLIŪTIS NOTARINIAM VEIKSMUI?

Jei nėra kitų kliūčių notariniam veiksmui atlikti, gestų kalba gebančio bendrauti asmens kurtumas neužkerta kelio notarinio veiksmo atlikimui. Tokiu atveju notarės vizito metu turi dalyvauti gestų kalbos vertėjas. Kad galėtume tinkamai pasirengti veiksmo, kurį atliekant dalyvaus vertėjas, atlikimui, mums pateiktina jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir informacija apie jo adresą. Notarės vizito metu jis turės pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą.