ASMUO, KURIAM REIKALINGA NOTARO PASLAUGA, YRA NEBYLYS. AR TAI NEBUS KLIŪTIS NOTARINIAM VEIKSMUI?

Jei kreiptumėtės dėl notarinio veiksmo atlikimo tokiam asmeniui ir nurodytumėte, kad toks asmuo geba bendrauti raštu, notarė mėgintų nustatyti, ar jis suvokia savo veiksmų prasmę ir pasekmes, koks ir kokio turinio dokumentas šiam asmeniui reikalingas, bendraudama su juo raštu. Jei tai nustatyti pavyktų ir jei nebūtų kitų kliūčių notarinio veiksmo atlikimui, notarinis veiksmas būtų atliktas.