ASMUO, KURIAM REIKALINGA NOTARO PASLAUGA, NEMOKA LIETUVIŲ KALBOS NE RAŠTU, NEI ŽODŽIU. AR TAI NEBUS KLIŪTIS NOTARINIAM VEIKSMUI?

Tikėtina, kad tai nebus kliūtis paslaugai gauti. Jei asmuo kalba ir supranta rusiškai ir / ar angliškai, notarė paprastai su juo bendrauja atitinkama jo mokama kalba. Jei asmuo nekalba ir / ar nesupranta nei lietuviškai, nei rusiškai, ne angliškai, papildomai pasirūpintina vertėjo dalyvavimu. Priklausomai nuo situacijos, pasiliekame teisę prašyt jūsų pasirūpinti vertėjo dalyvavimu ir tokiu atveju, jei asmuo moka rusiškai arba angliškai. Kad galėtume tinkamai pasirengti veiksmo, kurį atliekant dalyvaus vertėjas, atlikimui, mums pateiktina jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumentų kopija ir informacija apie jo adresą. Notarės vizito metu jis turės pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą.

Jei asmuo ar nesupranta lietuviškai, reiktų mus informuoti, ar jis pageidauja, kad notariškai tvirtinamo dokumento projektas būtų parengtas ir ta kalba, kurią jis supranta, ar jam pakaks, kad notarė / vertėjas šį dokumentą jam perskaitytų atlikdami žodinį vertimą į jam suprantamą kalbą. Priklausomai nuo situacijos, pasiliekame teisę prašyt jūsų pasirūpinti dokumento vertimu į kviečiančiam notarą suprantamą kalbą, net jei mums nurodoma, kad asmeniui pakaks žodinio vertimo.