AR ĮGALIOJIME BŪTŲ GALIMA NENURODYTI JO GALIOJIMO TERMINO? AR GALITE PARENGTI ĮGALIOJIMĄ, KURIS GALIOTŲ IKI ĮGALIOTOJO GYVOS GALVOS IR JEI NE, TAI KODĖL?

Civilinio kodekso redakcijos, galiojančios 2024-01-01, 2.142 straipsnis numato, kad įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas (neapibrėžtas), tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. Notaro patvirtintas veiksmams atlikti užsienyje skirtas įgaliojimas, kuriame nenurodytas galiojimo laikas, galioja, kol jį panaikina įgaliojimą išdavęs asmuo. Atsižvelgiant į tai, negalime parengti įgaliojimo, kuris, kaip dažnai pageidaujama, galiotų iki įgaliotojo mirties, o mūsų parengtas įgaliojimas, kuriame bus nenurodytas galiojimo terminas, galios vienerius metus, nebent bus išduotas veiksmams užsienyje atlikti ir galios iki panaikinimo.